Informationsblad, Göteborgs Stad
Informationsblad, Göteborgs Stad
"Treasures from the sea", Smyckekonst, Konstepidemin Publishing House
"Treasures from the sea", Smyckekonst, Konstepidemin Publishing House
"En guid till trygghetsundersökning", Anita Heber, omslag och grafisk form, Göteborgs Stad
"En guid till trygghetsundersökning", Anita Heber, omslag och grafisk form, Göteborgs Stad
Laborationsblad, illustration och grafisk form, Universeum Göteborg
Laborationsblad, illustration och grafisk form, Universeum Göteborg
"Perspektiv vandringar", Pia Andersson, illustration och grafisk form, Göteborgs Universitet
"Perspektiv vandringar", Pia Andersson, illustration och grafisk form, Göteborgs Universitet
"Skara i medeltid", Västergötalands museum
"Skara i medeltid", Västergötalands museum
Back to Top